Üretim

AFSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin ihtiyacı olan hijyen ürünlerinden el dezenfektanının formülasyonu geliştirilmiş ve üretimi yapılmıştır.

“Salgın ve Enfeksiyonlarla Mücadele İçin, Genişletilebilir, Çok Amaçlı Hijyen Ürünleri AR-GE ve Üretim Tesisi Kurulması” başlıklı proje geliştirilmiştir.

Projenin amacı, kalite standartlarını sağlayan, içerisinde çok sayıda hijyen ürününün üretilebileceği üniversite bünyesinde yerli ve milli üretim yapan, dışa bağımlılığı azaltan ve ülke ekonomisine katkı sağlayan bir tesis kurulmasıdır.

Tesis kısa vade için el-yüzey dezenfektanı ve antimikrobisidal sıvı el sabunu üretmek üzere tasarlanırken, uzun vadede, ürün çeşitleri, tipleri ve miktarları ülke ihtiyaçlarına göre geliştirilip, zenginleştirilebilecektir. Bu ürünler maske, siperlik, koruyucu kıyafetler gibi mevcut ürünler olabileceği gibi, yenilikçi ürünler de olabilir.

Tesis bir yandan üretim yaparken, diğer taraftan öğrenciler için eğitim ve staj merkezi olarak kullanılabilecektir.