Sağlık Hizmet Sunumu

AFSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, pandemi hastanesi olarak hizmet vermektedir. Pandemi ile mücadele kapsamında 1 adet yoğun bakım ünitesi kontamine hastalara tahsis edilmiştir. 19 Mart 2020 saat 00.00 – 20 Ağustos 2021 saat 13.00 arasında ICD-10 tanımlamalarına göre U07.3/Z03.8 Z03.9 ön tanı ve kesin tanı ile poliklinik ve klinikte hizmet verilen hasta sayıları aşağıda verilmiştir.

MUAYENE EDİLEN HASTA (POLİKLİNİK VE KLİNİK) YATAN HASTA-SERVİS YATAN HASTA-YOĞUN BAKIM
14.544 1.867 525

AFSÜ Diş Hekimliği Fakültesi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasını engellemek amacı ile alınan tedbirler kapsamında, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinde (ADSUAM) ağız ve diş sağlığı hizmetleri durdurulmuş olup, sadece acil diş hekimliği uygulamaları yapılmaktadır.

ADSUAM’a günlük yaklaşık 20 hasta girişi yapılmaktadır. Bu hastalara yönelik acil diş hekimliği uygulamaları aşağıda listelenmiştir:

 1. Pulpalinflamasyondan kaynaklanan şiddetli diş ağrısı
 2. Perikoronitis veya üçüncü molar kaynaklı şiddetli ağrı
 3. Postoperatif olarak gelişen osteitis veya alveolit
 4. Lokalize ağrı ve şişmeye neden olan apse veya bakteriyel enfeksiyon
 5. Ağrı veya yumuşak doku travmasına neden olan diş fraktürü
 6. Travmaya bağlı diş avulsiyon/luksasyonu
 7. Çene ve yüz bölgesi fraktürleri
 8. Oral mukozanın akut ve ağrılı lezyonları/ülserasyonları
 9. Hayatı tehdit edici ya da kontrolsüz kanamalar
 10. Hastanın havayolu açıklığını tehdit eden intraoral/ ekstraoralenfeksiyonlar
 11. Radyoterapi ve kemoterapi alması planlanan ya da almakta olan ve organ nakli planlanan hastaların tedavileri
 12. Medikal sorunları için dentalkonsültasyon istenilen hastalar
 13. Dikiş alınması
 14. Geçici restorasyon kaybı/kırıklarının ve hareketli protez kullanımına engel olan vurukların aerosol oluşturmayacak şekilde tedavi
 15. Ortodontik tedavi görmekte olan hastaların braket ve tellerinin kırılması sonucunda yumuşak dokuda oluşan yaralanmaya bağlı olarak gelişen ağrı ve/veya enfeksiyon
 16. Yeni doğan dudak- damak yarıklı hastaların beslenme plağı uygulamaları
 17. Çene eklemi luksasyonu
 18. Biyopsi (Malignite şüphesi bulunan durumlarda)