Akademik Çalışmalar

 1. Covıd-19 ve Yeni Nesil 5g Haberleşme Sistemleri İlişkisi ile İnsan Sağlığına Etkileri Öğretim Üyesi Aycan Baş, Tıp Fakültesi, Biyofizik AD Online International Conference of COVID-19 (CONCOVID) | 12-13-14 Haziran 2020 Abstrack Book Sy:145. https://concovid.org/dosyalar/CONCOVID-Saglik-Bilimleri.pdf
 2. Is Hydroxychloroquine Prophylaxis Protective For Covid-19 Infection In Healthcare Professionals Who Are At Risk? Öğretim Üyesi Aydın Balcı, Dr. Öğretim Üyesi Şule Çilekar, 2020.6.27. International Journal of Medical Science and Research Cilt 2 Sayı 2 Sayfalar 09-13. http://www.medicaljournals.in/archives/2020.v2.i2.32
 3. The Evaluation of the Health Care Professionals’ Knowledge, Prevention and the Perceptions on the Treatment of New Coronavirus (COVID-19) Öğretim. Üyesi Aydın Balcı, Dr. Öğretim. Üyesi Şule Çilekar, Dr. Öğretim. Üyesi İbrahim Güven Coşğun BEZMİALEM Science. http://www.bezmialemscience.org/archives/archive-detail/article-preview/the-evaluation-of-the-health-care-professionals-kn/41724
 4. COVID-19 Knowledge Level Research in Nurses Öğr. Üyesi Suphi Aydin, Dr. Öğr. Üyesi Aydın Balci 2020 Journal of Surgery and Research Cilt 3 Sayı 3. https://www.fortunejournals.com/articles/covid19-knowledge-level-research-in-nurses.html
 5. Molecular and serological tests for COVID-19 Gurbuz M. Eurasian J Pulmonol, Official Publication of Turkish Respiratory Society. Year: 2020 | Volume: 22 | Issue: 4 | Page: 29-34. DOI: 10.4103/ejop.ejop_43_20. https://www.eurasianjpulmonol.com/article.asp?issn=2148-5402;year=2020;volume=22;issue=4;spage=29;epage=34;aulast=Gurbuz;type=0
 6. Üriner Sistem Enfeksiyonları Öğr. Üyesi Arif Demirbaş, Dr. Öğr. Üyesi Kemal Ulusoy, Doç. Dr. İbrahim Keleş, Türkiye Klinikleri Dergisi Covid-19 Özel Sayısı. https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-uriner-sistem-enfeksiyonlari-89036.html
 7. Emel Taşvuran Horata, Erdal Horata, Yeni Tip Coronavirus-Covid-19 (Sars-Cov-2 Enfeksiyonu) Pandemisi Sürecinde Sağlıklı Yetişkinlerin Fiziksel Aktivite Düzeyinin Belirlenmesi. İzmir Demokrasi Üniversitesi ICHES-IDU 2020 Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi Sözlü Bildiri, 21 Haziran 2020. http://iches2020.idu.edu.tr/ozetkitap3.07.2020.pdf
 8. Özlem Tuna. Covıd-19 and Businesses; Covid-19 and New Business Ecosystem, Gazi Kitapevi 625-7727- 33-4 ISBN: 978. https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/covid-19-and-new-business-ecosystem
 9. Emel Taşvuran Horata, Erdal Horat, A Determining The Physical Activity Level of Healthy Adults During Novel Coronavirus (COVID-19) (SARS-CoV-2 Infection) Pandemic: a Descriptive Study. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi.
 10. Ceylantekin Y., Ocalan D.,Çevik H.N. Kiliç Hemşirelik Öğrencilerinin Covid-19 Sürecinde Yaşam Doyumu, Psikolojik Dayanıklılığı ve Sanal Ortam Yalnızlık Düzeyleri Örneği
 11. İsa Gül, Aysun Yeşiltaş Covid-19 Pandemisinde Yönetim ve Ekonomi. Gazi Kitapevi. https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/covid-19-pandemisinde-yonetim-ve-ekonomi
 12. İsa Gül, Aysun Yeşiltaş. Correlation Between Mental Wellbeing and Perception Of Health ın The Era Of COVID-19 Pandemic Perspectives in Psychiatric Care.
 13. İsa Gül, Yunus Emre Kundakçı. Investıgatıon of ındividual Perceptions and Behoviors During the Covid-19 Outbreak. 5. International health Sciences and management Conference 2020 (Yayın No:6467177).
 14. Interaction of certain monoterpenoid hydrocarbons with the receptor binding domain of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), transmembrane serine protease 2 (TMPRSS2), cathepsin B, and cathepsin L (CatB/L) and their pharmacokinetic properties. Erman Salih İstifli, Arzuhan Şıhoğlu Tepe, Cengiz Sarıkürkcü, Bektaş Tepe. Turkish Journal of Biology (2020) 44: 242-264. https://journals.tubitak.gov.tr/biology/abstract.htm?id=27352
 15. In silico analysis of the interactions of certain flavonoids with the receptor-binding domain of 2019 novel coronavirus and cellular proteases and their pharmacokinetic properties Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. Erman Salih Istifli, Paulo A. Netz, Arzuhan Sihoglu Tepe, Mehmet Tahir Husunet, Cengiz Sarıkürkcü, Bektas Tepe. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07391102.2020.1840444
 16. Prof. Dr. Neşe Demirtürk, COVID-19: Ülke Deneyimleri ve Sağlık Çalışanlarının Korunması (Web Konferans) – KLİMİK Derneği Webinar – 21 Nisan 2020.
 17. Prof. Dr. Neşe Demirtürk, COVID-19 Pandemisi Sürecinde Kronik Hepatit C Hastalarımıza Ne Oldu? (Web Konferans) -KLİMİK Derneği Webinar – 26 Haziran 2020.
 18. Prof. Dr. Neşe Demirtürk, Sağlık Çalışanlarında COVID-19’un Önlenmesi (Web Konferans) – KLİMİK Derneği Webinar – 17 Kasım 2020.
 19. Prof. Dr. Neşe Demirtürk, COVID-19 Pandemisi Mücadelesinde Hekimlerin Özlük Haklarının Sağlık Hukuku Açısından Değerlendirilmesi (Web Konferans) – KLİMİK Derneği Webinar – 3 Aralık 2020.
 20. Prof. Dr. Neşe Demirtürk, COVID-19 Pandemisinde Testlerde Yenilikler ve Hastalık Yönetiminde Güncel Konular – TMC 2020 Çevrim İçi Mikrobiyoloji Sempozyumu – 25 Aralık 2020.
 21. Dr. Öğr. Üyesi Petek Konya, COVID-19 ve Karaciğer Tutulumu: Hastalık ve Tedavi Seçenekleri Karaciğeri Nasıl Etkiliyor? – COVID-19 Hastalarında Kronik Hepatitler (Web Konferans) – 2 Şubat 2021.
 22. Nurullah Okumuş, Nese Demirtürk, Rıza Aytaç ÇETİNKAYA et al. Evaluation of the Effectiveness and Safety of Adding Ivermectin to Treatment in Severe COVID-19 Patients, 24 February 2021, PREPRINT (Version 1) available at Research Square [https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-224203/v1].
 23. Özceylan G, Toprak D, Doğan N. Lise Öğrencilerinde Kronik Hastalık Prevalansı Ve Covıd-19 Risk Düzeyleri. Ankara Medical Journal, 2020;(4):858-868.
 24. Şenol, Y , Avcı, K . (2020). Salgın iletişiminde sosyal medyanın kullanımı. Journal of Health Sciences and Medicine , 3 (3) , 340-348 . DOI: 10.32322/jhsm.725257.
 25. Öncü INS, Güler D, Gürel G. Exacerbation of psoriasis following hydroxychloroquine in a patient with suspected COVID-19. Dermatol Ther. 2021 Jan 24:e14806.
 26. Öncü INS, Güler D, Gürel G. Pediatrik Bir Hastada Covid-19 Enfeksiyonu Sonrasında Görülen Pityriasis Rosea Olgu Sunumu. TDD Sanal Dermatoloji Buluşması. 12-14 Şubat 2021.
 27. Dural Eİ, Nadir Y. Adverse Cardiac Events Among the Patients Using Hydroxychloroquine and Azithromycin in COVID-19. Infect Dis Clin Microbiol 2020; 3: 158-162.
 28. Balci, Aydın; et al., Current Health Studies During the Pandemic Process (2020). Health Sciences. 52. https://academicworks.livredelyon.com/health_sci/52.
 29. Suphi Aydın, Gürhan Öz, Ahmet Dumanlı, Aydın Balcı, Adem Gencer. A Case of Spontaneous Pneumothorax in Covid-19 Pneumonia. Journal of Surgery and Research 3 (2020): 096-101.
 30. Balci, Aydın, Covid-19 Döneminde Kliniğimizdeki Bronkoskopi Uygulamalarımız – Sözlü Bildiri Sunumu – 16 Ocak 2021 – III. Akciğer Kanserinde Güncel Gelişmeler Sempozyumu.
 31. Düz ME, Balcı A, Menekşe E. D-dimer levels and COVID-19 severity: systematic review and meta-analysis. Tuberk Toraks 2020;68(4):353-360.
 32. Emin M , Balcı A , Menekşe E . SARS-CoV 2 in Cellular Level: Do we dominate the whole picture and how can we intervene?. J Contemp Med. 2021; 11(2): 1-6.
 33. Adem Gencer, Suphi Aydın, Aydın Balcı, Ahmet Dumanlı; Covid-19 Pnömonisine bağlı Spontan Pnömotoraks Olgusu – 15 Ekim 2020 – 2020 TORAKS Kongresi.
 34. Prof. Dr. Berrin Esen, Hasta Yönetiminde ve Salgın Kontrolünde Tanı Testlerinin Kullanımı, -KLİMİK Derneği Webinar – 16 Haziran 2020.
 35. Gurbuz M. Molecular and serological tests for COVID-19. Eurasian J Pulmonol 2020;22, Suppl S1:29-34.
 36. Prof. Dr. Berrin Esen, Pandemi X: Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarları Hazır mı? – TMC 2020 Çevrim İçi Mikrobiyoloji Sempozyumu – 27 Aralık 2020.
 37. Prof. Dr. Berrin Esen, Laboratuvar Alanlarında Çalışanların Sağlığı ve COVID-19 Webinarı – TBD – 11 Ocak 2020.
 38. Ghotbi N., Lofredo M., Neves M. et all. Ethical Guidelines for Covid-19 Triage Management, Eubios Journal of Asian and International Bioethics. 2020;30(5):201-207.
 39. BAŞ A. SARS-CoV-2 ile İlişkili T Hücre İmmün Yanıtın Kinetiğinde CD38’in Önemi. 2020. I. Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi.
 40. BAŞ A. Covid-19 ve Yeni Nesil 5g Haberleşme Sistemleri İlişkisi ile İnsan Sağlığına Etkileri. 2020. Online International Conference of COVID-19 (CONCOVID) Abstract Book – Health Sciences s. 145.
 41. Özgül, E., Furkan, K. A. Y. A., & Korkmaz, D. (2020). Detection of unexpected coronavirus disease (COVID-19) involvement in lung bases on abdominal CT of patients presenting with abdominal symptoms. Journal of Surgery and Medicine, 4(11), 990-993.
 42. Kaya F, Konya PŞ, Demirel E, et al. Visual and quantitative assessment of COVID-19 pneumonia on chest CT: The relationship with disease severity and clinical findings. Current Medical Imaging. 2021 Feb.
 43. Özgül E, Kaya F, Korkmaz D. Detection of unexpected coronavirus disease (COVID-19) involvement in lung bases on abdominal CT of patients presenting with abdominal symptoms. J Surg Med. 2020;4(11):990-993.
 44. Oflu, A., Bükülmez, A., Elmas, E., Gürhan Tahta, E., & Çeleğen, M. (2021). Comparison of screen time and digital gaming habits of Turkish children before and during the coronavirus disease 2019 pandemic. Turkish Archives of Pediatrics, 56(1).
 45. Oncel MY, Mungan Akın I, Kanburoglu MK, Tayman C, Coskun S, Narter F, Er I, Oncan TG, Memisoglu A, Cetinkaya M, Oguz D, Erdeve O, Koc E on behalf of the Neo-Covid Study Group (Kulali F). A multicenter study on epidemiological and clinical characteristics of 125 newborns born to women infected with COVID-19 by Turkish Neonatal Society. European Journal of Pediatrics.
 46. Oflu A, Bükülmez A, Elmas E, Tahta EG, Çeleğen M. Comparison of screen time and digital gaming habits of Turkish children before and during the coronavirus disease 2019 pandemic. Turk Arch Pediatr 2021; 56(1): 22-6.
 47. Ülkü Türk Börü, Cansu Köseoğlu Toksoy, Cem Bölük, Hayri Demirbaş & Ahmet Çağdaş Yılmaz (2021) A case of Guillain-Barré syndrome related to COVID-19 infection, International Journal of Neuroscience, DOI: 10.1080/00207454.2021.1886097.
 48. Istifli, E.S., Netz, P.A., Sihoglu Tepe, A., Sarikurkcu, C., Tepe, B., 2021. Understanding the molecular interaction of SARS-CoV-2 spike mutants with ACE2 (angiotensin converting enzyme 2). Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 1-12. Doi: 10.1080/07391102.07392021.01975569.
 49. Istifli, E.S., Sihoglu-Tepe, A., Sarikurkcu, C., Tepe, B., 2021. Molecular interactions of some phenolics with 2019-nCoV and related pathway elements. International Journal of Secondary Metabolite 8(3), 246-271. Doi: 210.21448/ijsm.958597.
 50. İstifli, E.S., Tepe, A.Ş., Netz, P.A., Sarikürkcü, C., Kiliç, İ.H., Tepe, B., 2021. Determination of the interaction between the receptor binding domain of 2019-nCoV spike protein, TMPRSS2, cathepsin B and cathepsin L, and glycosidic and aglycon forms of some flavonols. Turkish Journal of Biology 45, 484-502. Doi:410.3906/biy-2104-3951.